Dấn thân vào con đường anime ;v

  1. http://tv.zing.vn/video/Owari-no-Seraph-Tap-1/IWZBOAAB.html

Mịa sư, hint quá mức cho phép * gào-ing*

Đây là phần 2 nha http://tv.zing.vn/video/Owari-no-Seraph-Nagoya-Kessenhen-Tap-3/IWZBAZW6.html